Gelijkheidsverklaring

Als wedding planner en als persoon vind ik het belangrijk dat ik voor iedereen toegankelijk ben. Liefde is liefde en daarin is iedereen gelijk (of zou dit moeten zijn). Gelijkheid en diversiteit zijn dan ook twee pijlers die voor mij vanzelfsprekend zijn. Daarnaast spreekt het voor zich dat ik mij verzet tegen alle vormen van onwettige en oneerlijke discriminatie en vooroordelen.

Ik streef er daarom ook naar dit in mijn communicatie te uiten. Ook hecht ik er waarde aan mij continu te blijven informeren en waar nodig te verbeteren. Hiertoe hanteer ik de volgende kernwaarden, zoals deze door LGBTQ Equality Weddings zijn opgesteld.

Kernwaarden
  • Ernaar streven geen aannames te doen wat betreft iemands genderidentiteit, geslachtskenmerken of seksuele geaardheid op basis van hun uiterlijk of anderszins;
  • Ernaar streven geen aannames te doen wat betreft iemands raciale, culturele of religieuze achtergrond op basis van hun uiterlijk of anderszins;
  • Respecteren hoe iemand aangeeft aangesproken te willen worden en deze instructies opvolgen, inclusief geprefereerde aanduidingen voor genderidentiteit en (lichamelijke) beperking.
  • Ernaar streven een toegankelijke omgeving te creëren voor cliënten met een beperking door in te gaan op de individuele toegankelijkheidsbehoeftes;
  • Inzichten en kennis delen met anderen, waar mogelijk en gepast;
  • Zich ervoor inzetten te stimuleren dat alle, maar vooral ondergerepresenteerde, groepen/gemeenschappen oprecht worden vertegenwoordigd bij styled shoots;
  • Ernaar streven zich te blijven informeren en ontwikkelen wat betreft gelijkheid;
  • Aardig en ondersteunend zijn richting collega’s indien er onbedoeld en onbewust fouten worden gemaakt wat betreft inclusief taalgebruik;
  • Ten alle tijden eerlijk en met integriteit handelen;
  • Helpen bouwen aan een gemeenschap die eensgezind de wereld in zijn geheel en de trouwindustrie in het bijzonder inclusiever probeert te maken.

© English language original by LGBTQ Equality Weddings, 2021-2023.
Dutch language translation by Jojo’s Weddings & Events. All rights reserved.