Geregistreerd partnerschap mag ook gevierd worden!

Onlangs sprak ik een jeugdvriendin die binnenkort gaat trouwen. Ze gaf aan dat zij en haar partner hadden getwijfeld tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk, maar uiteindelijk voor een huwelijk hebben gekozen. De redenen voor een dergelijke keuze zijn heel persoonlijk en hangen vaak samen met het beeld dat je van een huwelijk hebt en of je misschien ook nog een religieuze inzegening wilt hebben. Voor de wet staat een geregistreerd partner echter gelijk aan een echtgeno(o)t(e).

Sinds de invoering van het geregistreerd partnerschap in 1998 kiezen steeds meer stellen ervoor om hun verbintenis op deze manier vast te leggen, in plaats van een huwelijk. Sinds 2000 is hier een duidelijk stijgende lijn te zien, tot 19.800 in 2018. Laten we dit voor het gemak even afronden op 20.000 per jaar.

Er zijn wel een aantal verschillen met een huwelijk:

  • Als je trouwt, moet je elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Het mag natuurlijk wel.
  • De gemeentelijke kosten liggen meestal lager dan voor een huwelijk. Dit verschilt natuurlijk wel per gemeente.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als jullie geen minderjarige kinderen hebben, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet je altijd naar de rechter.
  • Een huwelijk wordt overal ter wereld erkend. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet altijd het geval.
Foto door Gabby Orcutt

Omdat men bij een geregistreerd partnerschap de indruk heeft dat dit minder formeel is dan een huwelijk, wordt het vaak ook minder uitbundig gevierd. Dat vind ik jammer. Je kiest op dezelfde manier voor elkaar en legt dit officieel vast. Waarom zou je dat niet vieren?

Willen jullie je verbintenis vieren, maar komen jullie er niet helemaal uit hoe dit vorm te geven? Ik denk graag met jullie mee! Boek een vrijblijvende kennismaking in via mijn kalender!